live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Іванна Радченко Іванна Радченко 10 сентября, 2017 воскресенье

"Оно". Чем вас удивит экранизация очередного романа Стивена Кинга

В прокате украинских кинотеатров появился фильм "Оно" режиссера Андреса Мускиетти, снятый по известному одноименному роману американского писателя Стивена Кинга

История

События разворачиваются в течение 1988-89 годов в небольшом вымышленном городке Дерри, которое достаточно часто фигурирует в других книгах Кинга, и расположен в существующем американском штате Мэн. Катализатором истории становится исчезновение младшего брата одного из главных героев Билла - 7-летнего Джорджа.

Мальчик, играя на улице, случайно наталкивается на канализационный сток, где видит клоуна. Странный незнакомец говорит мальчику, что его зовут Пеннивайз и предлагает ему спуститься в канализацию. Джордж обращается с клоуном осторожно, несмотря на то, что он предлагает ему воздушный шарик и другие развлечения. Впрочем Пеннивайз уже очень скоро теряют терпение, после чего зрителей ожидает первая кровавая сцена, далеко не последняя за весь фильм.

С того дня прошло уже 8 месяцев и в местной школе начинаются летние каникулы. Трехмесячный отдых должен стать счастливым временем, однако в городе неспокойно - все время пропадают дети, поэтому ввели комендантский час.

Тогда же семь учеников в возрасте 11-12 лет, объединяются в "Клуб неудачников", ведь каждый из них имеет свои проблемы в школе и дома. Однако впоследствии Билл, Эдди, Бен, Риччи, Стэн, Майк и Беверли узнают, что их объединяет не только нелюбовь к школьным задирам. Все они видели странные, сюрреалистические вещи, которые чуть их не убили. И за всем этим стоит тот самый клоун Пеннивайз, который теперь объявил "неудачникам" войну.

Сутність Пеннівайза

Для багатьох глядачів, які не читати роман Кінга та не бачили його серіалу-адаптації 1990 року, поява клоуна, як головного антогоніста фільму, може стати чимось дивним, або навіть недоречним.

Попри це, вже з першої появи Пеннівайза на екрані стає зрозуміло, що він не може бути простою людиною. Тож що ж він, а точніше ВОНО, таке? Аби не розкривати всіх карт перед майбутніми глядачами, які зможуть самі для себе визначити сутність істоти, варто сказати про Пеннівайза лише кілька речей:

  1. Він харчується страхом людей
  2. Він має у своєму арсеналі занадто багато прийомів, аби налякати до смерті кого завгодно

Головні герої та теми фільму

Історію "Воно" ми пізнаємо очима дітей, які як раз починають пізнавати навколишній світ. Головні герої перебувають у тому віці, який досі дозволяє їм вірити у фантастичні речі, але водночас змушує поступово дорослішати, стикаючись з викликами повсякдення. У багатьох глядачів сцени з ними можуть викликати ностальгічні відчуття, адже діти поводяться природньо: вони глузують одне з одного, розмовляють про дурниці, грають, вихваляються незначними речами та не завжди розуміють поведінку дорослих.

Шістка хлопців вже починають думати про дівчат та часто вскочують у халепу з більш дорослими хлопцями. Єдина дівчинка з "Клубу невдах", Беверлі, тим часом відчуває, що починає ставати жінкою, втім не нехтує компанією хлопців та спілкується з ними без жодних бар’єрів. Саме ці риси персонажів, як і гарна акторська гра, дозволяють глядачеві співчувати дітям та перейматися за них.

Адже вони нагадують нам наше власне дитинство. Водночас це є і гарною складовою для вибудови елементу "хорору".

Саме цим «Воно» відрізняється від більшості фільмів жахів, що виходять у прокат останніми роками. Ми звикли бачити на екранах чергову родину, що застрягла у будинку з привидами, чи групу молодих людей, що розважаються у хатинці посеред лісу, поки за ними не прийде маніяк.

Ця ж стрічка має щось накшталт трирівневої моделі "хорору". Перший етап –  звичний: це комбінація страшної музики, різких рухів, потворних зображень, тобто всіх тих речей, що зазвичай змушують глядача підстрибнути у кріслі та вдавитися попкорном. Втім цей етап, зазвичай, має короткочасний ефект, не більше кількох хвилин.

Другим етапом у цьому фільмі слід вважати вищевказане асоціювання глядача з дітьми. Відчуття ностальгії за дитинством, що стійко вибудовується протягом фільму завдяки правдоподібності персонажів, дозволяє людині згадати й свої власні дитячі страхи, яких у стрічці повно. Тут допомагає також й атмосфера міста, що начебто спить, не помічаючи, що відбувається навкруги. І, звичайно ж відчуття, що ніхто з дорослих не повірить у дитячі казки про клоунів-вбивць.

Найбільш дієвим все ж є третій етап "хорору", який дозволяє відчути психологічний вплив. Справа у тому, що у кожної дитини з "Клубу невдах" є власні важливі проблеми, а у стрічці порушуються зовсім недитячі теми втрати близьких, побиття в родині та школі, психологічного тиску батьків на дітей, педофілії та расизму. Таким чином головні герої опиняються між двох вогнів: з одного боку всі ці проблеми, а з іншого – невідома істота, що хоче твоєї смерті. І ось у загнаних у глухий кут дітей не лишається нічого іншого, як покладатися лише один на одного та долати проблеми разом. 

Сущность Пеннивайза

Для многих зрителей, которые не читать роман Кинга и не видели его сериала-адаптации 1990 года, появление клоуна, как главного антогонистами фильма может стать чем-то странным, или даже неуместным.

Несмотря на это, уже с первого появления Пеннивайз на экране становится понятно, что он не может быть простым человеком. Поэтому что он, а точнее ОНО, такое? Чтобы не раскрывать всех карт перед будущими зрителями, которые смогут сами для себя определить сущность существа, стоит сказать о Пеннивайзе лишь несколько вещей:

  1. Он питается страхом людей
  2. Он имеет в своем арсенале очень много приемов, чтобы напугать до смерти кого угодно

Главные герои и темы фильма

Историю "Оно" мы познаем глазами детей, которые как раз начинают познавать окружающий мир. Главные герои находятся в том возрасте, который до сих пор позволяет им верить в фантастические вещи, но в то же время заставляет постепенно взрослеть, сталкиваясь с вызовами повседневности. У многих зрителей сцены с ними могут вызвать ностальгические чувства, ведь дети ведут себя естественно: они смеются друг над другом, говорят о глупости, играют, хвастаются незначительными вещами и не всегда понимают поведение взрослых.

Шестерка ребят уже начинают думать о девушках и часто вскочують в беду с более взрослыми ребятами. Единственная девочка с "Клуба неудачников", Беверли, тем временем чувствует, что начинает становиться женщиной, однако не пренебрегает компанией ребят и общается с ними без барьеров. Именно эти черты персонажей, как и хорошая актерская игра, позволяют зрителю сочувствовать детям и заниматься их.

Ведь они напоминают нам наше детство. В то же время это и хорошей составляющей для выстраивания элемента "хоррора".

Именно этим «Оно» отличается от большинства фильмов ужасов, выходящих в прокат в последние годы. Мы привыкли видеть на экранах очередную семью, застрявшую в доме с привидениями, или группу молодых людей, развлекаются в избушке посреди леса, пока за ними не придет маньяк.

Эта же лента имеет нечто вроде трехуровневой модели "хоррора". Первый этап - обычный: это комбинация страшной музыки, резких движений, уродливых изображений, то есть всех тех вещей, которые обычно заставляют зрителя подпрыгнуть в кресле и подавиться попкорном. Впрочем этот этап, как правило, имеет кратковременный эффект, не более нескольких минут.

Вторым этапом в этом фильме следует считать вышеуказанное ассоциирование зрителя с детьми. Ощущение ностальгии по детству, устойчиво выстраивается в течение фильма благодаря правдоподобию персонажей, что позволяет человеку вспомнить и свои собственные детские страхи, которых в фильме полно. Здесь помогает также и атмосфера города, которая вроде спит, не замечая, что происходит вокруг. И, конечно же ощущение, что никто из взрослых не поверит в детские сказки про клоунов-убийц.

Наиболее действенным все же является третий этап "хоррора", который позволяет почувствовать психологическое воздействие. Дело в том, что у каждого ребенка с "Клуба неудачников" есть свои важные проблемы, а в ленте нарушаются совсем недетские темы потери близких, избиения в семье и школе, психологического давления родителей на детей, педофилии и расизма. Таким образом главные герои оказываются между двух огней: с одной стороны все эти проблемы, а с другой - неизвестное существо, которое хочет твоей смерти. И вот в загнанных в тупик детей не остается ничего другого, как полагаться только друг на друга и решать проблемы вместе.

Введіть слово, щоб почати